" /> حوله بایگانی - تولیدملحفه بیمارستانی

حوله

9

    نمایش به عنوان: شبکه ای فهرست

    • نمایش سریع

      حوله یکبار مصرف تولید شده از اسپان لیس سلوزی که بعلت جذب بالای آب، بدون پرز، قابل استریل در اتوکلاو تهیه شده از...

      فروش توسط:تولیدملحفه بیمارستانی